Vad behöver man en inverter till?

Inverter hemma

Behöver du en inverter? En sådan kan du behöva när du ska installera en elbilsladdare. Allt fler har upptäckt elbilarna. Att äga och köra en elbil, innebär en förändring på många sätt. En elbil kräver annan uppdatering, behandling och omsorg än de bensinbilar som vi har vant oss vid. En elbil behöver laddas regelbundet.

Hur ofta beror ju på hur mycket du använder din elbil, precis som med en bensinbil, så krävs det påfyllning av el till batteriet när du har kört ett visst antal mil.

Installera en laddbox hemma

Det mest praktiska är ju att kunna installera en laddbox hemma så att du kan ladda elbilen under natten när du inte behöver köra elbilen. Har du laddbox hemma, kan du använda din vanliga hushållsel, vilket är det mest ekonomiska. Eftersom elbilarna än så länge är kostsamma att köpa in, behöver de flesta spara in på drivmedel efter inköpet. Av den anledningen är just laddboxar hemma bland det bästa som du kan göra för att spara in på drivmedlet.

Kan vi ställa om till en mer miljövänlig värld?

Om endast 8 år; år 2030 ska vi ju ha en balans av koldioxidutsläpp. Det har ju gjort att många av oss förbereder oss för en omställning till ett mer miljövänligt liv. Numera ska vi ju köra med elbil. Vi ska åka mer kollektivt, åka flygplan mindre, ska vi resa så ska vi göra det med tåg. Detta samtidigt som allt det vi gör numera, kräver el. Våra mobiler, datorer, TV-apparater, all vår matlagning, tvätt, alla funktioner i badrum, ja du vet ju själv att så gott som allt vi gör sker med hjälp av elprylar.

Har politikerna lösningar för den omställningen?

Så samtidigt som bilarna, bussarna, flyget, tåget och våra arbetsplatser, plus alla saker som krävs för vardagslivet hemma, sker med hjälp av el.
Allt det gör vårt samhälle ännu mer känsligt och samtidigt beroende av elen. Hur har politikerna tänkt lösa denna ekvation?