Vad innebär det anlita byggföretag med totalentreprenad?

totalentreprenad Nacka

Totalentreprenad är en term som beskriver en upphandlingsväg där en enda entreprenör utses för att projektera och sedan konstruera arbetet. Detta till skillnad från en traditionell entreprenad, där beställaren utser konsulter för att utföra projekteringen och sedan en entreprenör utses för konstruktionLäsa vidare för att ta reda på vilka fördelar det finns med att välja totalentreprenad i Nacka.

Varför välja totalentreprenad?

Totalentreprenad i till exempel Nacka kan vara fördelaktigt när det gäller tid eftersom det tillåter överlappning av design och konstruktion, vilket minskar den totala projektleveranstiden.

Att det finns en enda ansvarspunkt för beställaren att ta itu med när kontraktet väl är tilldelat kan också göra saken enklare. Beställaren kan också samarbeta med entreprenören och deras designteam eller leveranskedja tidigare i designprocessen för att försöka uppnå en mer praktisk eller byggbar lösning vid behov.

Kostnadsmässigt ger det projektägaren en viss kontroll då entreprenören generellt går med på att ta ansvar för projektering och konstruktion för ett i förväg överenskommet pris. Det innebär att entreprenören tar på sig mycket av den ekonomiska risken, vilket kan återspeglas i priset. Men eftersom entreprenören är ansvarig för projekteringen kan de också göra kostnadsbesparingar.

Under vissa projekterings- och byggkontrakt kommer projekteringsteamet att förnyas till entreprenören, vilket kan gynna kvaliteten (dvs. de går över från att arbeta för beställaren till att arbeta för entreprenören). Detta kan vara fördelaktigt för beställaren eftersom det upprätthåller kontinuiteten mellan utformning före och efter anbud samtidigt som det lämnar separat ansvar för att utforma och bygga projektet hos entreprenören. 

Exempel på en totalentreprenör i Nacka

Ett företag som erbjuder totalentreprenad bör ha experter inom design, projektledning och medarbetarnas engagemang samlade under ett tak, säkerställer vi att alla byggnader förvandlas snabbt, skickligt och smidigt.